ovimterrea

/ovimterrea

About ovimterrea

מערכת התעודות של הילדה של בונוסים. מידורים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערת ליווי בתל אביב – הפוך את הבנות לעבודה הטובה ביותר עם רווחים מעולים, והלקוחות שלנו מציעים שירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. גישה זו מספקת באופן בלעדי הזדמנות לבצע שיתוף פעולה ארוך, אשר יהפוך לעיוות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאים נוחים לבנות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי בבקשת העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן נמצאות על כתפי העובד. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירות בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.