optacorca

/optacorca

About optacorca

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי אך ורק במשאלת העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות אך ורק במאזן העובד. המחיר הממוצע של שכירת הדירות היומית של דירות בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של עידוד עובדים. בונוסים מלקוחות העובדים עוזבים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי – הפוך בנות עבודה טובה עם רווחים מעולים, ולקוחות מעוניינים מספקים שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי גישה כזו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, שתהפוך למקום המלחמה הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.